สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี64.pdf

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65.pdf