ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ที่อยู่ : หมู่2 บ้านบางกระรี้  ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110

โทรศัพท์ : 034-772204 

Facebook : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-วัดประดู่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

E-mail : watprado@gmai.com


เพจ FACEBOOK

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ